Výbor SDH Bílovec
Výbor SDH Bílovec je výkonným orgánem sboru v období mezi valnými hromadami. V čele 11-ti členého výbor stojí starosta sboru. Výbor se schází 1x měsíčně, mimo měsíce červenec a srpen, případně se schází na mimořádných schůzích pokud to vyžaduje situace. Volební období výboru SDH je pětileté. Poslední volby do výboru proběhly na valné hromadě 17.1.2015.
Kontrolním orgánem Sboru je kontrolní a revizní rada volená souběžně s výborem Sboru.

Historický přehled Starostů (Předsedů) Sboru

Členové výboru SDH
Příjmení a jménoFunkce ve výboru
Binar MarekČlen
Ing.Fešar RadomírStarosta
Ing.Fešar TomášVelitel sboru
Holubková Lenka2.náměstek starosty, hospodář-pokladní
Hrbáček RadekMateriálně technické zabezpečení
Ing.Klos Tomáš1.náměstek starosty
Kuzma JanPreventista
Solnický RomanČlen
Ticháček TomášStrojník
Mgr.Ticháčková PetraJednatel
Wolf JaromírČlen

Členové Kontrolní revizní rady
Příjmení a jménoFunkce v kontrolní revizní radě
Fešar StanislavPředseda
Benová Miroslavačlen
Burša Vladimírčlen
Buršová Žanetačlen