Technika jednotky SDH Bílovec
Techniku užívanou v současnosti i minulosti získali členové jednotky do užívání z několika zdrojů. Hlavním zdrojem je zřizovatel jednotky, tedy město Bílovec, který financuje naši jednotku. Dalším zdrojem techniky jsou dary Moravskoslezského kraje. Posledním zdrojem techniky jsou bezúplatné převody od jiných státních organizací.