Základní informace o SDH Bílovec
Sbor dobrovolných hasičů Bílovec je občanské sdružení působící na úseku požární ochrany. Náš sbor je podspolkem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Činnost sboru je zaměřena zejména na práci s mládeží, organizaci soutěží v požárním sportu, pořádání společenských akcí pro své členy a příznivce či organizaci požárních asistenčních hlídek při akcích v kulturních zařízeních, kde se schází větší počet osob.
Sbor je pronajímatelem pozemku vedle městského hřbitova, kde zřídil a provozuje hasičské cvičiště, zejména pro potřeby výcviku soutěžních družstev Mládeže, Žen a Mužů, ale i pro potřeby výcviku Jednotky SDH. Dále v tomto areálu pořádá soutěže v požárním sportu či společenské akce pro své členy a příznivce.

Počet členů sboru: 59
Nejstarší členka sboru: Gráfová Anna

Historický přehled Starostů (Předsedů) Sboru
Historický přehled Velitelů jednotky

Řízení sboru:
Členové sboru se 1x ročně scházejí na Valné hromadě sboru. Zúčastnit se této valné hromady a tedy možnost usměrnit činnost sboru na další rok má každý člen sboru. Valná hromada má za úkol zhodnotit práci výboru a potažmo celé organizace za uplynulý rok a následně navrhnout a schválit plán činnosti sboru na rok následující. Možnost vyjádřit se na této Valné hromadě má každý člen sboru. Poslední Valná hromada se uskutečnila 17.1.2015.
Výkonným orgánem sboru v období mezi valnými hromadami je 11 členný výbor, v jehož čele stojí starosta sboru (více o výboru zde...)

V roce 1997 k 130-tému výročí založení Sboru bylo Ústředním výborem SH ČMS Sboru uděleno Čestné uznání. U příležitosti 140-tého výročí založení Sboru Ústřední výbor SH ČMS udělil našemu Sboru stuhu III.stupně.

V roce 2007 k 140-tému výročí založení Sboru byl pořízen Prapor sboru