Oslavy 150 let trvání Sboru dobrovolných hasičů v Bílovci
Proběhlé akce
Vloženo 27.12.2017 Slavnostní valná hromada
V sobotu 9.12. se uskutečnila poslední z akcí u příležitosti 150-ti let založení našeho Sboru. Stalo se tak téměř symbolicky, neboť chyběly 4 dny do výročí konání zakládající schůze občanů.
Naše slavnostní valná hromada se konala v kulturním domě, jehož vestibul byl vyzdoben fotoobrazy, promítaly se fotografie z akcí konaných v letošním roce či byly k nahlédnutí fotoknihy z posledních 10-ti let.
V průběhu samotného jednání se přítomní členové i pozvaní hosté dozvěděli o letošních akcích konaných u příležitosti oslav jubilea, byli seznámeni s historií Sboru, aktivní členové byli vyznamenáni a Sbor dostal stuhu II.stupně k čestnému uznání (praporu) SH ČMS. V rámci diskuze byly hosty proneseny zdravice a závěrem došlo na neplánované rozloučení s končícím velitelem jednotky.
Po slavnostní části následovala večeře a volná zábava s hudební skupinou Cactus. Bohužel 6 členů jednotky tuto část neužilo a museli vyrazit k zásahu.

Vloženo 13.11.2017 Shromáždění představitelů SDH okresu Nový Jičín
Předposlední z plánovaných letošních akcí vazající se k oslavám 150 let založení našeho sboru proběhla 11.11. v dopoledních hodinách. Zmíněnou akcí bylo Shromáždění představitelů SDH okresu Nový Jičín, které se uskutečnilo v Kulturním domě v Bílovci. Věříme, že jsme po organizační stránce přispěli ke zdárnému průběhu celého jednání a účastníci byli s připraveným zázemím spokojeni.

Vloženo 13.10.2017 Den otevřených dveří
Dnes jsme se připojili k celostátně vyhlášené akci České asociace hasičských důstojníků - Dni požární bezpečnosti a otevřeli naší zbrojnici široké veřejnosti. V dopoledních hodinách jsme se téměř nezastavili a snažili jsme se přiblížit naši činnost zejména předškolním a školním dětem. V poobědovém čase byla větší "výpravou" školní družina ze ZŠ Butovická ze Studénky. Více než 250 dětí a dospělých navštívivších naši zbrojnici mohlo shlédnout naši techniku na dvoře zbrojnice, na sále vystavené historické i nyní používané prostředky a výstroj, na chodbě u sálu promítanou videosmyčku s fotografiemi z archívu sboru či si v průběhu prohlídky prostor zbrojnice poslechnout něco o historii dobrovolného hasičstva v Bílovci a zbrojnici samotné. Pro děti bylo navíc připraveno shazování "kuželek" hadicemi či džberovými stříkačkami. Průběh akce na hasičské zbrojnici zpočátku zajišťovali Markéta Binarová, Tomáš Fešar, Tomáš Ticháček, Jaromír Wolf a Pavel Ondryáš. V průběhu dne se k nim přidali Petr Maivald a Martin Barvík. Za jejich nasazení jim děkujeme.

Vloženo 9.10.2017 Odborná příprava v ČR
Uběhl týden od odborné přípravy v Dzierzyslawi a jednotky z obou stran hranice se sešly znovu. Tentokráte se akce v rámci projektu Euroregionu Silesia („Rozvoj partnerství města Bílovce a Gminy Kietrz u příležitosti výročí založení hasičských jednotek“, reg. č. projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/016_13/0000816) konala v naší hasičské zbrojnici. Na 60 hasičů si v dopoledním teoretickém bloku rozšiřovalo své odborné znalosti v poskytování první pomoci, řešení dopravních nehod a hašení požárů v uzavřených prostorech. Již během oběda první skupinky nacvičovaly práci s proudnicí na dvoře naší zbrojnice. Poté se všichni přesunuli do areálu firmy Tigressa, kde shlédli konstrukční autobusů a způsoby pronikání boční stěnou do prostoru pro cestující. Závěr patřil nácviku resusictace a fixaci zlomenin pod odhledem lektorů opět na naší zbrojnici.

Vloženo 1.10.2017 Odborná příprava v Polsku
V sobotu 30.9.2017 se uskutečnila v Dzierzyslawi odborná příprava jednotek PO z ČR a Polska jako další z akcí v rámci projektu Euroregionu Silesia („Rozvoj partnerství města Bílovce a Gminy Kietrz u příležitosti výročí založení hasičských jednotek“, reg. č. projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/016_13/0000816). Z Bílovce jsme vyrazili o půl deváté. V rámci odborné přípravy se uskutečnil nejprve teoretický blok z oblasti poskytování první pomoci. Po něm následoval praktický výcvik resuscitace a dalších zdravotních úkonů. Odbornou přípravu zakončila ukázka vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Zpět do Bílovce se učastníci vrátili ve 20 hodin.

Vloženo 1.10.2017 Floriánek Cup 2017
Sbor dobrovolných hasičů Bílovec pořádal v sobotu 23. 9. 2017 v Bílovci soutěž mladých hasičů okresu Nový Jičín, které se zúčastnila také 3 družstva mladých hasičů z Polska. Jednalo se o další z plánovaných akcí v letošním roce, kterou dobrovolní hasiči ve městě připomínají výročí 150 let od svého založení. Posledního osmého dílu letošního ročníku novojičínské ligy mladých hasičů Floriánek Cup se zúčastnilo 27 družstev, z toho v kategorii mladší do 11 let 15 a v kategorii starší do 15 let 12 družstev. Soutěžilo se ve dvou disciplínách a to štafetě požárních dvojic a závodu požárnické všestrannosti, který s ohledem na velmi nepříznivé klimatické podmínky probíhal částečně i v ulicích města. Nebylo možné, aby pětičlenné hlídky běžely terénem v okolí bílovecké přehrady a skalky tak, jak tomu v minulosti bývalo zvykem. V rámci rozvíjení mezinárodní spolupráce přijala na letošní ročník pozvání 3 družstva mladých hasičů z Polska – z Dzierżysławi, Kietrze a Nowe Cerekwie. Mladí hasiči z Polska si v dopoledním bloku nejen na vlastní oči prohlédli sportovní disciplíny svých kamarádů z ČR, ale některé dílčí úkoly si rovněž vyzkoušeli plnit. Vyhodnocení soutěže proběhlo v areálu SDH Bílovec na ul. Ostravské v 12:30 hodin. Ceny předávali starosta města Bílovec Mgr. Pavel Mrva, starosta OSH Nový Jičín Stanislav Kotrc, vedoucí Odborné rady mládeže OSH Nový Jičín Petr Bordovský a starosta SDH Bílovec Ing. Radomír Fešar. Nejprve byly mladým hasičům předány ceny za výsledky v sobotní soutěži. Kategorii mladší vyhráli mladí hasiči z Trojanovic, Bílovec obsadil 10 místo. Mezi staršími byli v součtu obou disciplín nejlepší mladí hasiči z Tísku, 3 místo obsadily Lubojaty. Následovalo vyhodnocení celoroční okresní ligy mladých hasičů, kde každé ze zúčastněných družstev obdrželo deskový diplom, pohár, 10 medailí a vítězové navíc sošky putovních pohárů sv. Floriána. Vítězi letošního ročníku se stali v kategorii mladší Hájov a mezi staršími Lubojaty, které v průběhu roku 2017 vyhrály polovinu jednotlivých závodů.
Po vlastní soutěži byl pro mladé hasiče z Polska připraven na hasičské zbrojnici oběd, po němž následovala společenská část mezinárodního setkání. Mladí hasiči se tak mohli podívat na město z ochozu kostela, navštívili muzeum a prohlédli si obě hasičské stanice, jak dobrovolných hasičů na ul. 17. listopadu, tak Integrované výjezdové centrum profesionálních hasičů na ul. Boženy Němcové.
SDH Bílovec dlouhodobě rozvíjí družební vztahy s OSP Kietrz, toto setkání s mladými hasiči z Polska včetně části soutěže bylo spolufinancováno v rámci projektu „Rozvoj partnerství města Bílovce a Gminy Kietrz u příležitosti výročí založení hasičských jednotek“, reg. č. projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/016_13/0000816, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia 2014-2020.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - MH mladší
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - MH starší

Vloženo 3.9.2017 Den města Bílovce 2017 – Den bezpečnosti
Autor fotografií Bc.Martin Türke

V sobotu 2.9.2017 se v Bílovci konal každoroční Den města. Po deseti letech se nesl v duchu prezentace složek IZS a měl podtitul Den bezpečnosti. Pro volbu tématu byl důvod nasnadě – místní sbor dobrovolných hasičů letos slaví 150 let od svého založení.
Na Slezském náměstí v Bílovci se tak již před obědem začaly objevovat prostředky pro prezentaci zúčastněných složek. Plochu místního parčíku u kostela zabrali hasiči s aktivitami preventivně výchovné činnosti, kde místní sbor připravil dětem překážkovou dráhu a stříkání ze džberových stříkaček, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje dětské TFA či vědomostní soutěže a v neposlední řadě se přidal s pohádkovými bytostmi bílovecký Dům dětí a mládeže. Komunikace v okolí parčíku i kostela zabrali hasiči pro prezentaci historické i současné zásahové techniky. K vidění tak byla vozidla i stroje místního dobrovolného sboru, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje či sborů dobrovolných hasičů z Příbora, Fulneku, Sedlnice, Lubojat, Bítova, Bravantic, Štramberka či Hradce nad Moravicí. Prostor u muzea měla vyhrazena Zdravotnická záchranná služba, která si připravila mimo jiné resuscitační figurínu či standardní sanitní vůz. Plocha nádvoří zámku patřila Policii ČR s ukázkami svých technických prostředků, techniky, laserovou střelnicí či stánkem s preventivní tématikou.
Ve 14 hodin začala oficiální část Dne města za zvuků historických znělek pro svolání hasičů pomocí troubení, jenž byly nahrány dle notového záznamu z německy psané kroniky bíloveckých hasičů. Po úvodních slovech starosty města, zástupců Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a starosty SDH Bílovec převzali zástupci bíloveckého sboru dobrovolných hasičů dar města – šek na finanční hotovost a obraz zdejšího akademického malíře Stanislava Lubojackého s motivem města, hasičské zbrojnice a sv.Floriána.
Poté se již rozběhl kolotoč dynamických ukázek a kulturních vystoupení. Vše započala Policie ČR s ukázkou výcviku služebních psů. Krátce nato již přijížděla cisternová automobilová stříkačka místního sboru následovaná vozidly záchranné služby a Police ČR, aby tyto složky předvedly zásah u simulované dopravní nehody s vyproštěním dvou zraněných osob. Čas do další ukázky vyplnilo vystoupení mažoretek. S koncem jejich programu již byli na věži kostela sv.Mikuláše připraveni hasiči-lezci z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje s ukázkou záchrany osob z věže kostela pomocí lanové techniky. Po dalším vystoupení mažoretek diváci viděli v akci parní stříkačku hasičů z Hradce nad Moravicí. Poté se začalo na Slezském náměstí přiostřovat. Budovu knihovny obsadili teroristé a zdejší knihovnice drželi jako rukojmí. Ke slovu se tak dostala zásahová jednotka Policie ČR, která situaci s přehledem „vyřešila“. Prostor u kašny poté dostali recesisté bíloveckého SDH. Tito se po svém poprali s námětem z konce 40-tých let, za což byli stejně jako všichni předchozí vystupující odměněni potleskem diváků. Do konce prezentace složek IZS zbývala více než hodina, kterou svým vystoupením vyplnila Majda z televizního pořadu pro děti Kouzelná školka.
Poslední dynamickou ukázku dne si za své vzali opět bílovečtí dobrovolní hasiči. Simulovaný požár městské knihovny byl námětem tradičního „výročního“ taktického cvičení. Při svém zásahu zachránili dvě osoby a uhasili domnělý požár.
Souběžně s celým odpoledním programem měli návštěvníci možnost okusit jízdu na historických vozech, konkrétně Tatře 26/30 hasičů ze Štramberka či koňské stříkačce a Tatře 805 hasičů z Lubojat.

Vloženo 9.7.2017 Moravská Brána 2017
Sobota 8.7.2017 patřila jednomu z vrcholů oslav 150-ti let trvání našeho sboru - mezinárodnímu setkání českých a polských dobrovolných hasičů Moravská brána 2017. Zástupci dobrovolných hasičů zapojených do této iniciativy se začali sjíždět do Bílovce v ranních hodinách. Dopoledne jsme pro ně připravili program zahrnující prohlídky naší "staré" hasičárny, nového Integrovaného výjezdového centra, kostela s věží, muzea a zámku. Po doplnění sil obědem se dorazivší účastníci začali scházet i se svou technikou na Slezském náměstí.
Ve 13:30 byla akce oficiálně zahájena slavnostním nástupem, při němž byly na sborové prapory SDH Bílovec a OSP Kietrz věnovány městem Bílovec pamětní stuhy k výročí jejich založení. Následoval průvod účastníků za doprovodu dechové hudby Rozmarýnka do areálu na Střelnici. Průvod byl zakončen ukázkou historického kola z řad členů bíloveckého šlapátka.
S mírných časovým zpožděním oproti plánu začala, po nezbytném seznámení s netradiční štafetou, mezinárodní soutěž v disciplínách požární útok na 2B a netradiční štafeta. Přestože se setkání neslo v přátelském duchu, na sportovních výkonech to mnohdy byl boj "na krev".
Po ukončení soutěže následovaly dynamické ukázky v podání členů naší výjezdové jednotky. Nejprve proběhla ukázka zásahu při dopravní nehodě osobního automobilu následovaná ukázkou použití přenosných hasících přístrojů.
Oficiální závěr akce patřil vyhodnocení sportovní části dne, včetně předání upomínkových předmětů. Následovala volná zábava.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
OFICIÁLNÍ VIDEO
Oficiální zpráva starosty SDH Bílovec
Video pana Pavla Nováka zde...
Další foto již brzy

Vloženo 13.6.2017 Vernisáž v bíloveckém muzeu
Včera 12.6. byla v bíloveckém muzeu vernisáží zahájena výstava "150 let SDH Bílovec". Výstava shrnuje celou historii od založení německého sboru v našem městě, přes přerod ve sbor český po II.světové válce, až po současnost. K vidění je spousta zajímavých předmětů nejen ze sbírek našeho sboru. Jedním z historických skvostů je původní německá kronika, zapůjčená ze státního archivu. Výstavu můžete navštívit do 10. 9. 2017 v otevírací době muzea.
Muzeum Bílovec.
Další info vč.fotografií rovněž v článku na www.bilovec.cz.

Vloženo 5.6.2017 Dětský pohádkový les
V neděli 4.6. byla plánována další akce pro děti. Tentokráte jsme ve spolupráci s bíloveckým Domem dětí a mládeže připravili od 14-ti hodin pohádkový les. Bohužel akci, která přilákala děti i jejich rodiče, před 16-tou hodinou předčasně ukončil silný déšť.

Vloženo 1.6.2017 Den detí s hasiči
Dnešní den patřil dětem - slavily svůj svátek. Za slunečného počasí, s podporou města, členů TJ Spartak Bílovec i dalších příznivců jsme pořádali Den dětí s hasiči. Akce se uskutečnila v dopoledních hodinách v lokalitě bílovecké přehrady. Z mateřských i základních škol z Bílovce a okolí přišlo na tuto akci v doprovodu svých pedagogů okolo 550 dětí. Na 9-ti stanovištích přizpůsobených jejich věku se děti hravou formou mohly nejen seznámit s hasičským řemeslem, ale téměř vše si i vyzkoušet. Věříme, že se jim akce líbila. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci i zdárném průběhu dne.
Další info vč.fotografií i videa rovněž v článku www.bilovec.cz.

Vloženo 8.5.2017 Svatofloriánská mše
7.5. před devátou hodinou dopolední se u vchodu do kostela sv.Mikuláše v Bílovci objevily hasičské uniformy. Naštěstí jen slavnostní, neboť se konala Svatofloriánská mše. Bílovečtí hasiči si tak připoměli umučení "svého" patrona. Ihned po mši se uvolil P.Ing.Mgr.Lumír Tkáč požehnat hasičským zásahovým vozům naší jednotky. Na závěr připoměl u sochy rudoarmějců starosta města výročí ukončení II.světové války.

Vloženo 8.5.2017 Výměna zkušeností při výchově MH
Dne 7.5.2017 se uskutečnilo v obci Dzierzyslaw mezinárodní sportovně společenské setkání mladých hasičů. Naši mladí hasiči společně s kamarády z Lubojat a Výškovic vyrazili ráno v 8:00 hodin nejprve do hasičského muzea v Ostravě. Zde si prohledli stálou expozici a poslechli zajímavé informace od průvodce, bývalého příslušníka HZS města Ostravy pana Václava Vašíčka. Mladí hasiči zde měli možnost si na spoustu věcí šáhnout či nějakou činnost udělat. Následoval přesun autobusem fy. Tigressa do Polska, do družebního města Bílovce Kietrze. Zde nám nejprve velitel OSP Marius Kontny ukázal hasičskou zbrojnici, zásahovou techniku a následně provedl prohlídku gminy Kietrz. Poté jsme se již přesunuli do Dzierzyslawi, kde probíhalo mezinárodní sportovně společenské setkání mladých hasičů. Naše 3 česká družstva se zde setkala s mladými hasiči z gminy Kietrz a její místních částí. Na závěr soutěže naši mladí hasiči ukázali Polákům, s výjimkou ZPV, všechny požárně technické disciplíny celostátní hry Plamen. Následovalo „nezbytné“ předání pohárů, „pozdní“ oběd a přesun zpět do Bílovce. Zde si naše unavené mladé hasiče, ale plné dojmů, převzali rodiče v 18:30 hodin.

Vloženo 7.5.2017 Přednáška pro seniory
V úterý 2.5. jsme byli v rámci preventivní činnosti pozváni mezi seniory. Tématem přednášky bylo fungování požární ochrany obecně, zásady bezpečného chování v domácnosti a závěrečná diskuze. Věříme, že se senioři dozvěděli užitečné informace.

Vloženo 1.5.2017 XIX.ročník soutěže "O pohár starosty města"
Přes nepřízeň počasí ve druhé polovině dubna jsme 29.4. v odpoledních hodinách uspořádali již XIX.ročník soutěže v požárním útoku "O pohár starosty města". Na podmáčeném terénu našeho hasičského areálu jsme přivítali 13 mužských kolektivů a 4 družstva žen. I přes těžký terén byly k vidění velmi kvalitní výkony. Zúčastněným kolektivům děkujeme za účast. Vítězem v kategorii mužů se stalo družstvo ze Stachovic, v kategorii žen nenašly přemožitelky ženy z Tošovic.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Vloženo 6.2.2017 Okresní hasičský ples
V sobotu 3.2.2017 se v Bílovci uskutečnil již šestý ročník Okresního hasičského plesu. Po několika letech jsme dostali příležitost, v rámci oslav 150-ti let založení dobrovolného hasičstva v Bílovci, tento ples uspořádat. Přítomným hrála k tanci i poslechu skupina HEC, mohli shlédnout několik vystoupení ať už profesionálních tanečníků či bíloveckých hasičských "tanečních amatérů", či zkusit štěstí v tombole. Věříme, že se dobře pobavili.
SDH Bílovec touto cestou děkuje všem, kteří podpořili konání VI.ročníku okresního hasičského plesu. Více zde...