Oslavy 150 let trvání Sboru dobrovolných hasičů v Bílovci
Proběhlé akce
Vloženo 3.9.2017 Den města Bílovce 2017 – Den bezpečnosti
Autor fotografií Bc.Martin Türke

V sobotu 2.9.2017 se v Bílovci konal každoroční Den města. Po deseti letech se nesl v duchu prezentace složek IZS a měl podtitul Den bezpečnosti. Pro volbu tématu byl důvod nasnadě – místní sbor dobrovolných hasičů letos slaví 150 let od svého založení.
Na Slezském náměstí v Bílovci se tak již před obědem začaly objevovat prostředky pro prezentaci zúčastněných složek. Plochu místního parčíku u kostela zabrali hasiči s aktivitami preventivně výchovné činnosti, kde místní sbor připravil dětem překážkovou dráhu a stříkání ze džberových stříkaček, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje dětské TFA či vědomostní soutěže a v neposlední řadě se přidal s pohádkovými bytostmi bílovecký Dům dětí a mládeže. Komunikace v okolí parčíku i kostela zabrali hasiči pro prezentaci historické i současné zásahové techniky. K vidění tak byla vozidla i stroje místního dobrovolného sboru, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje či sborů dobrovolných hasičů z Příbora, Fulneku, Sedlnice, Lubojat, Bítova, Bravantic, Štramberka či Hradce nad Moravicí. Prostor u muzea měla vyhrazena Zdravotnická záchranná služba, která si připravila mimo jiné resuscitační figurínu či standardní sanitní vůz. Plocha nádvoří zámku patřila Policii ČR s ukázkami svých technických prostředků, techniky, laserovou střelnicí či stánkem s preventivní tématikou.
Ve 14 hodin začala oficiální část Dne města za zvuků historických znělek pro svolání hasičů pomocí troubení, jenž byly nahrány dle notového záznamu z německy psané kroniky bíloveckých hasičů. Po úvodních slovech starosty města, zástupců Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a starosty SDH Bílovec převzali zástupci bíloveckého sboru dobrovolných hasičů dar města – šek na finanční hotovost a obraz zdejšího akademického malíře Stanislava Lubojackého s motivem města, hasičské zbrojnice a sv.Floriána.
Poté se již rozběhl kolotoč dynamických ukázek a kulturních vystoupení. Vše započala Policie ČR s ukázkou výcviku služebních psů. Krátce nato již přijížděla cisternová automobilová stříkačka místního sboru následovaná vozidly záchranné služby a Police ČR, aby tyto složky předvedly zásah u simulované dopravní nehody s vyproštěním dvou zraněných osob. Čas do další ukázky vyplnilo vystoupení mažoretek. S koncem jejich programu již byli na věži kostela sv.Mikuláše připraveni hasiči-lezci z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje s ukázkou záchrany osob z věže kostela pomocí lanové techniky. Po dalším vystoupení mažoretek diváci viděli v akci parní stříkačku hasičů z Hradce nad Moravicí. Poté se začalo na Slezském náměstí přiostřovat. Budovu knihovny obsadili teroristé a zdejší knihovnice drželi jako rukojmí. Ke slovu se tak dostala zásahová jednotka Policie ČR, která situaci s přehledem „vyřešila“. Prostor u kašny poté dostali recesisté bíloveckého SDH. Tito se po svém poprali s námětem z konce 40-tých let, za což byli stejně jako všichni předchozí vystupující odměněni potleskem diváků. Do konce prezentace složek IZS zbývala více než hodina, kterou svým vystoupením vyplnila Majda z televizního pořadu pro děti Kouzelná školka.
Poslední dynamickou ukázku dne si za své vzali opět bílovečtí dobrovolní hasiči. Simulovaný požár městské knihovny byl námětem tradičního „výročního“ taktického cvičení. Při svém zásahu zachránili dvě osoby a uhasili domnělý požár.
Souběžně s celým odpoledním programem měli návštěvníci možnost okusit jízdu na historických vozech, konkrétně Tatře 26/30 hasičů ze Štramberka či koňské stříkačce a Tatře 805 hasičů z Lubojat.

Vloženo 9.7.2017 Moravská Brána 2017
Sobota 8.7.2017 patřila jednomu z vrcholů oslav 150-ti let trvání našeho sboru - mezinárodnímu setkání českých a polských dobrovolných hasičů Moravská brána 2017. Zástupci dobrovolných hasičů zapojených do této iniciativy se začali sjíždět do Bílovce v ranních hodinách. Dopoledne jsme pro ně připravili program zahrnující prohlídky naší "staré" hasičárny, nového Integrovaného výjezdového centra, kostela s věží, muzea a zámku. Po doplnění sil obědem se dorazivší účastníci začali scházet i se svou technikou na Slezském náměstí.
Ve 13:30 byla akce oficiálně zahájena slavnostním nástupem, při němž byly na sborové prapory SDH Bílovec a OSP Kietrz věnovány městem Bílovec pamětní stuhy k výročí jejich založení. Následoval průvod účastníků za doprovodu dechové hudby Rozmarýnka do areálu na Střelnici. Průvod byl zakončen ukázkou historického kola z řad členů bíloveckého šlapátka.
S mírných časovým zpožděním oproti plánu začala, po nezbytném seznámení s netradiční štafetou, mezinárodní soutěž v disciplínách požární útok na 2B a netradiční štafeta. Přestože se setkání neslo v přátelském duchu, na sportovních výkonech to mnohdy byl boj "na krev".
Po ukončení soutěže následovaly dynamické ukázky v podání členů naší výjezdové jednotky. Nejprve proběhla ukázka zásahu při dopravní nehodě osobního automobilu následovaná ukázkou použití přenosných hasících přístrojů.
Oficiální závěr akce patřil vyhodnocení sportovní části dne, včetně předání upomínkových předmětů. Následovala volná zábava.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
OFICIÁLNÍ VIDEO
Oficiální zpráva starosty SDH Bílovec
Video pana Pavla Nováka zde...
Další foto již brzy

Vloženo 13.6.2017 Vernisáž v bíloveckém muzeu
Včera 12.6. byla v bíloveckém muzeu vernisáží zahájena výstava "150 let SDH Bílovec". Výstava shrnuje celou historii od založení německého sboru v našem městě, přes přerod ve sbor český po II.světové válce, až po současnost. K vidění je spousta zajímavých předmětů nejen ze sbírek našeho sboru. Jedním z historických skvostů je původní německá kronika, zapůjčená ze státního archivu. Výstavu můžete navštívit do 10. 9. 2017 v otevírací době muzea.
Muzeum Bílovec.
Další info vč.fotografií rovněž v článku na www.bilovec.cz.

Vloženo 5.6.2017 Dětský pohádkový les
V neděli 4.6. byla plánována další akce pro děti. Tentokráte jsme ve spolupráci s bíloveckým Domem dětí a mládeže připravili od 14-ti hodin pohádkový les. Bohužel akci, která přilákala děti i jejich rodiče, před 16-tou hodinou předčasně ukončil silný déšť.

Vloženo 1.6.2017 Den detí s hasiči
Dnešní den patřil dětem - slavily svůj svátek. Za slunečného počasí, s podporou města, členů TJ Spartak Bílovec i dalších příznivců jsme pořádali Den dětí s hasiči. Akce se uskutečnila v dopoledních hodinách v lokalitě bílovecké přehrady. Z mateřských i základních škol z Bílovce a okolí přišlo na tuto akci v doprovodu svých pedagogů okolo 550 dětí. Na 9-ti stanovištích přizpůsobených jejich věku se děti hravou formou mohly nejen seznámit s hasičským řemeslem, ale téměř vše si i vyzkoušet. Věříme, že se jim akce líbila. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci i zdárném průběhu dne.
Další info vč.fotografií i videa rovněž v článku www.bilovec.cz.

Vloženo 8.5.2017 Svatofloriánská mše
7.5. před devátou hodinou dopolední se u vchodu do kostela sv.Mikuláše v Bílovci objevily hasičské uniformy. Naštěstí jen slavnostní, neboť se konala Svatofloriánská mše. Bílovečtí hasiči si tak připoměli umučení "svého" patrona. Ihned po mši se uvolil P.Ing.Mgr.Lumír Tkáč požehnat hasičským zásahovým vozům naší jednotky. Na závěr připoměl u sochy rudoarmějců starosta města výročí ukončení II.světové války.

Vloženo 8.5.2017 Výměna zkušeností při výchově MH
Dne 7.5.2017 se uskutečnilo v obci Dzierzyslaw mezinárodní sportovně společenské setkání mladých hasičů. Naši mladí hasiči společně s kamarády z Lubojat a Výškovic vyrazili ráno v 8:00 hodin nejprve do hasičského muzea v Ostravě. Zde si prohledli stálou expozici a poslechli zajímavé informace od průvodce, bývalého příslušníka HZS města Ostravy pana Václava Vašíčka. Mladí hasiči zde měli možnost si na spoustu věcí šáhnout či nějakou činnost udělat. Následoval přesun autobusem fy. Tigressa do Polska, do družebního města Bílovce Kietrze. Zde nám nejprve velitel OSP Marius Kontny ukázal hasičskou zbrojnici, zásahovou techniku a následně provedl prohlídku gminy Kietrz. Poté jsme se již přesunuli do Dzierzyslawi, kde probíhalo mezinárodní sportovně společenské setkání mladých hasičů. Naše 3 česká družstva se zde setkala s mladými hasiči z gminy Kietrz a její místních částí. Na závěr soutěže naši mladí hasiči ukázali Polákům, s výjimkou ZPV, všechny požárně technické disciplíny celostátní hry Plamen. Následovalo „nezbytné“ předání pohárů, „pozdní“ oběd a přesun zpět do Bílovce. Zde si naše unavené mladé hasiče, ale plné dojmů, převzali rodiče v 18:30 hodin.

Vloženo 7.5.2017 Přednáška pro seniory
V úterý 2.5. jsme byli v rámci preventivní činnosti pozváni mezi seniory. Tématem přednášky bylo fungování požární ochrany obecně, zásady bezpečného chování v domácnosti a závěrečná diskuze. Věříme, že se senioři dozvěděli užitečné informace.

Vloženo 1.5.2017 XIX.ročník soutěže "O pohár starosty města"
Přes nepřízeň počasí ve druhé polovině dubna jsme 29.4. v odpoledních hodinách uspořádali již XIX.ročník soutěže v požárním útoku "O pohár starosty města". Na podmáčeném terénu našeho hasičského areálu jsme přivítali 13 mužských kolektivů a 4 družstva žen. I přes těžký terén byly k vidění velmi kvalitní výkony. Zúčastněným kolektivům děkujeme za účast. Vítězem v kategorii mužů se stalo družstvo ze Stachovic, v kategorii žen nenašly přemožitelky ženy z Tošovic.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Vloženo 6.2.2017 Okresní hasičský ples
V sobotu 3.2.2017 se v Bílovci uskutečnil již šestý ročník Okresního hasičského plesu. Po několika letech jsme dostali příležitost, v rámci oslav 150-ti let založení dobrovolného hasičstva v Bílovci, tento ples uspořádat. Přítomným hrála k tanci i poslechu skupina HEC, mohli shlédnout několik vystoupení ať už profesionálních tanečníků či bíloveckých hasičských "tanečních amatérů", či zkusit štěstí v tombole. Věříme, že se dobře pobavili.
SDH Bílovec touto cestou děkuje všem, kteří podpořili konání VI.ročníku okresního hasičského plesu. Více zde...