23.9.2017
Výměna zkušeností při výchově mladých hasičů - setkání mladých hasičů z ČR a Polska v Bílovci. Závěrečné kolo Florian Cupu - celoroční soutěže Mladých hasičů.

30.9.2017
Společná polsko-česká odborná příprava jednotek PO v Dzierzislawi.

Říjen 2017
Výstava fotografií z činnosti SDH Bílovec v Kietrzi.

7.10.2017
Společná česko-polská odborná příprava jednotek PO v Bílovci.

13.10.2017
Den otevřených dveří na Hasičské zbrojnici na ul.17.listopadu v Bílovci.

11.11.2017
Shromáždění představitelů SDH okresu Nový Jičín v Kulturním domě v Bílovci.

9.12.2017
Slavnostní valná hromada SDH Bílovec konaná v Kulturním domě v Bílovci.