Základní informace o Jednotce SDH Bílovec
Jednotka SDH Bílovec je zřízena Městským úřadem v Bílovci zejména pro likvidaci požárů a následků jiných mimořádných událostí. Je zařazena do kategorie JPO II/1. Jedná se tedy o jednotku s územní působností (zasahuje nejen na území svého zřizovatele) s dobou jízdy k zásahu do 10 minut z místa dislokace v počtu minimálně jednoho družstva o zmenšeném početním stavu (počet členů 1+3). Členové jednotky drží pohotovostní služby po dobu 24 hodin vždy v počtu 1+3 (1xVelitel družstva, 1xStrojník, 2xHasič) v místě svého bydliště. Jednotka je vybavena technickými prostředky a technikou dle finančních možností svého zřizovatele.

Členové Jednotky SDH se scházejí pravidelně každou sobotu v 8:00 (v době platnosti zimního času v 9:00).
Případní zájemci o členství v Jednotce SDH Bílovec se mohou hlásit osobně ve výše uvedenou dobu.

Odborná úroveň členů jednotky je zajišťována jednak pravidelným školením všech členů u jednotky dle schváleného plánu odborné přípravy a taktéž účastí na specializačních školeních pro velitele, strojníky, techniky jednotek a nositele dýchací techniky, která organizuje Hasičský záchranný sbor.

Podle rozsahu mimořádné události Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru vyhlašuje stupně požárního poplachu.
Definice stupňů poplachu a hasební obvod Jednotky SDH Bílovec jsou k nahlédnutí zde...
Hasební obvod Jednotky SDH Bílovec do roku 2013 je k nahlédnutí zde...
Hasební obvod Jednotky SDH Bílovec do roku 2011 je k nahlédnutí zde...

Klasifikace mimořádných událostí

Historický přehled Velitelů jednotky