Rok 2017: dění u Sboru, pozvánky, ...
Vloženo 18.9.2017 Pozvánka pro kolektivy MH
Město Bílovec a Sbor dobrovolných hasičů Bílovec pořádají sportovně – společenské setkání mladých hasičů FLORIÁNEK CUP 2017.
Pohárová soutěž mladých hasičů bude zahájena v sobotu 23. 9. 2017 v 07:30 hod ve sportovním areálu SDH v Bílovci na ul. Ostravské. Bude pořádána pro mladé hasiče kategorie mladší a starší a soutěžními disciplínami budou závod požárnické všestrannosti a štafeta požárních dvojic.
Vedoucí družstev mohou využít předregistrace na email radomir.fesar@hzsmsk.cz v termínu do 21. 9. 2017. Startovní listina družstev takto přihlášených dříve bude vyvěšena na http://hasici-bilovec.wz.cz v pátek 22. 9. 2017.
Projekt je spolufinancován z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Název projektu: "Rozvoj partnerství města Bílovce a Gminy Kietrz u příležitosti výročí založení hasičských jednotek"
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000816

Startovní listina


Vloženo 17.9.2017 Prezentace pro HZS
Ve dnech 12. a 13.9. jsme se na žádost firmy KOBIT zúčastnili s CAS30 akce "Prezentace pro HZS" konané na polygonu firmy Tatra v Kopřivnici. Během obou dnů bylo naše vozidlo nejen na statické ukázce, ale naši řidiči měli možnost vyzkoušet si i jízdu s ním po polygonu. Taktéž měli možnost nechat se svézt v jiných vozidlech.

Vloženo 15.9.2017 STK s CAS24
Dnes jsme absolvovali s CAS24 pravidelnou STK a měření emisí. Přestože vozidlo provozujeme již 13 let prošlo bez vážnějších problémů a můžeme jej i nadále bezpečně užívat ku prospěchu občanů.

Vloženo 10.9.2017 Doplnění RDST a příslušenství
28.8.2017 převzal velitel naší jednotky v Olomouci od Policie ČR pět kusů kapesních terminálů, osm ručních ovladačů ke kapesním terminálům, jeden vozidlový terminál a šestinásobný inteligentní nabíječ umožňující i refresh baterií. Tyto použité a Policií ČR vyřazené prostředky byly získány bezúplatným převodem a doplní komunikační prostředky zapůjčené od HZS Moravskoslezského kraje na optimální stav.

Vloženo 3.9.2017 Den města Bílovce 2017 – Den bezpečnosti
Autor fotografií Bc.Martin Türke

V sobotu 2.9.2017 se v Bílovci konal každoroční Den města. Po deseti letech se nesl v duchu prezentace složek IZS a měl podtitul Den bezpečnosti. Pro volbu tématu byl důvod nasnadě – místní sbor dobrovolných hasičů letos slaví 150 let od svého založení.
Na Slezském náměstí v Bílovci se tak již před obědem začaly objevovat prostředky pro prezentaci zúčastněných složek. Plochu místního parčíku u kostela zabrali hasiči s aktivitami preventivně výchovné činnosti, kde místní sbor připravil dětem překážkovou dráhu a stříkání ze džberových stříkaček, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje dětské TFA či vědomostní soutěže a v neposlední řadě se přidal s pohádkovými bytostmi bílovecký Dům dětí a mládeže. Komunikace v okolí parčíku i kostela zabrali hasiči pro prezentaci historické i současné zásahové techniky. K vidění tak byla vozidla i stroje místního dobrovolného sboru, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje či sborů dobrovolných hasičů z Příbora, Fulneku, Sedlnice, Lubojat, Bítova, Bravantic, Štramberka či Hradce nad Moravicí. Prostor u muzea měla vyhrazena Zdravotnická záchranná služba, která si připravila mimo jiné resuscitační figurínu či standardní sanitní vůz. Plocha nádvoří zámku patřila Policii ČR s ukázkami svých technických prostředků, techniky, laserovou střelnicí či stánkem s preventivní tématikou.
Ve 14 hodin začala oficiální část Dne města za zvuků historických znělek pro svolání hasičů pomocí troubení, jenž byly nahrány dle notového záznamu z německy psané kroniky bíloveckých hasičů. Po úvodních slovech starosty města, zástupců Policie ČR, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a starosty SDH Bílovec převzali zástupci bíloveckého sboru dobrovolných hasičů dar města – šek na finanční hotovost a obraz zdejšího akademického malíře Stanislava Lubojackého s motivem města, hasičské zbrojnice a sv.Floriána.
Poté se již rozběhl kolotoč dynamických ukázek a kulturních vystoupení. Vše započala Policie ČR s ukázkou výcviku služebních psů. Krátce nato již přijížděla cisternová automobilová stříkačka místního sboru následovaná vozidly záchranné služby a Police ČR, aby tyto složky předvedly zásah u simulované dopravní nehody s vyproštěním dvou zraněných osob. Čas do další ukázky vyplnilo vystoupení mažoretek. S koncem jejich programu již byli na věži kostela sv.Mikuláše připraveni hasiči-lezci z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje s ukázkou záchrany osob z věže kostela pomocí lanové techniky. Po dalším vystoupení mažoretek diváci viděli v akci parní stříkačku hasičů z Hradce nad Moravicí. Poté se začalo na Slezském náměstí přiostřovat. Budovu knihovny obsadili teroristé a zdejší knihovnice drželi jako rukojmí. Ke slovu se tak dostala zásahová jednotka Policie ČR, která situaci s přehledem „vyřešila“. Prostor u kašny poté dostali recesisté bíloveckého SDH. Tito se po svém poprali s námětem z konce 40-tých let, za což byli stejně jako všichni předchozí vystupující odměněni potleskem diváků. Do konce prezentace složek IZS zbývala více než hodina, kterou svým vystoupením vyplnila Majda z televizního pořadu pro děti Kouzelná školka.
Poslední dynamickou ukázku dne si za své vzali opět bílovečtí dobrovolní hasiči. Simulovaný požár městské knihovny byl námětem tradičního „výročního“ taktického cvičení. Při svém zásahu zachránili dvě osoby a uhasili domnělý požár.
Souběžně s celým odpoledním programem měli návštěvníci možnost okusit jízdu na historických vozech, konkrétně Tatře 26/30 hasičů ze Štramberka či koňské stříkačce a Tatře 805 hasičů z Lubojat.

POZVÁNKA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Den města Bílovce 2017 – Den bezpečnosti

V sobotu 2. 9. 2017 proběhne v odpoledních hodinách na Slezském náměstí Den města Bílovec, v jehož doprovodném programu se představí složky IZS a jednotky požární ochrany. Akci pořádá Město Bílovec ve spolupráci s našim sborem, který si v letošním roce připomíná výročí 150 let od svého založení. Kromě hasičů se statickými a dynamickými ukázkami představí základní složky integrovaného záchranného systému – PČR a Zdravotní záchranná služba.

Součástí „hasičské části“ programu v čase od 14:00 do cca 18:30 hodin budou:

1. Statické ukázky současné zásahové techniky:
Automobilový jeřáb TEREX DEMAG AC60, vyprošťovací automobil Mercedes Benz Bison, automobilový žebřík, chemický automobil, různé druhy cisternových automobilových stříkaček, lodní kontejner HZS MSK ÚO Nový Jičín včetně člunu PRO650 aj.

2. Ukázky historické techniky:
Koňská ruční stříkačka SDH Lubojaty, parní stříkačka SDH Hradec nad Moravicí, Tatra 26/30 SDH Štramberk, dopravní automobil T805.

3. Preventivně výchovné aktivity pro děti:
Doprovodný preventivní program s dráčkem Hasíkem a soutěžní disciplíny pro děti (překonávání překážek, stříkání z ručních stříkaček aj. disciplíny s hasičskou tématikou).

4. Dynamické ukázky hasičů:
- Dopravní nehoda - vyprošťování osob složkami IZS.
- Záchrana osob z výšek pomocí prostředků lezecké techniky.
- Recesní vystoupení bíloveckých dobrovolných hasičů.
- Taktické cvičení jednotky SDH Bílovec – požár domu na Slezském náměstí.
- Zásah s historickou parní stříkačkou.

Na akci Vás co nejsrdečněji zvou dobrovolní hasiči z Bílovce.

Za SDH Bílovec Vás srdečně zve Ing. Radomír Fešar - starosta

Vloženo 13.8.2017 Oslavy ve Výškovicích
Sbor dobrovolných hasičů ve Výškovicích, místní části Bílovce, slaví letos půlkulatiny - 125 let od svého založení. Již od pátku 11.8. probíhaly slavnostní akce. V pátek se naše delegace zúčastnila slavnostní mše v kostele ve Slatině a Slavnostní valné hromady. V sobotu se naše jednotka zúčastnila taktického cvičení s druhovýjezdovou cisternou CAS30 T815. Dnes 13.8. pak probíhala akce pro veřejnost, které se zúčastnila opět naše delegace a na statické ukázce jsme předvedli vloni zrekonstruovanou CAS30 T815.

Vloženo 5.8.2017 Oslavy v Kietrzi
V sobotu 29.7. se šestičlenná delegace vypravila v obědovém čase do Kietrze. Místní dobrovolní hasiči-Straźaci z partnerského sboru slavili 130 let od svého vzniku. Před 13-tou hodinou vyrazil od hasičské zbrojnice průvod s prapory do místního kostela, kde se konala mše svatá. Poté se všichni přítomní v průvodu vrátili před zbrojnici, kde po krátkém seznámení s historií a předání upomínkových předmětů pokračovala volná zábava s pohoštěním. Straźakům z Kietrze ještě jednou přejeme hodně zdaru a energie do dalších let.
Video s fotografiemi na facebooku OSP Kietrz

Vloženo 25.7.2017 Oslavy v Bítově
Stejně jako náš sbor i SDH Bítov slaví letos kulatiny. V Bítově to je 120 let trvání sboru. V rámci oslav proběhlo 9.7. taktické cvičení, jehož se zúčastnila i naše jednotka s CAS30. O týden později pak bítovští připravili program pro širokou veřejnost. V rámci tohoto programu jsme při statické ukázce předvedli obě naše cisterny.

Vloženo 9.7.2017 Moravská Brána 2017
Sobota 8.7.2017 patřila jednomu z vrcholů oslav 150-ti let trvání našeho sboru - mezinárodnímu setkání českých a polských dobrovolných hasičů Moravská brána 2017. Zástupci dobrovolných hasičů zapojených do této iniciativy se začali sjíždět do Bílovce v ranních hodinách. Dopoledne jsme pro ně připravili program zahrnující prohlídky naší "staré" hasičárny, nového Integrovaného výjezdového centra, kostela s věží, muzea a zámku. Po doplnění sil obědem se dorazivší účastníci začali scházet i se svou technikou na Slezském náměstí.
Ve 13:30 byla akce oficiálně zahájena slavnostním nástupem, při němž byly na sborové prapory SDH Bílovec a OSP Kietrz věnovány městem Bílovec pamětní stuhy k výročí jejich založení. Následoval průvod účastníků za doprovodu dechové hudby Rozmarýnka do areálu na Střelnici. Průvod byl zakončen ukázkou historického kola z řad členů bíloveckého šlapátka.
S mírných časovým zpožděním oproti plánu začala, po nezbytném seznámení s netradiční štafetou, mezinárodní soutěž v disciplínách požární útok na 2B a netradiční štafeta. Přestože se setkání neslo v přátelském duchu, na sportovních výkonech to mnohdy byl boj "na krev".
Po ukončení soutěže následovaly dynamické ukázky v podání členů naší výjezdové jednotky. Nejprve proběhla ukázka zásahu při dopravní nehodě osobního automobilu následovaná ukázkou použití přenosných hasících přístrojů.
Oficiální závěr akce patřil vyhodnocení sportovní části dne, včetně předání upomínkových předmětů. Následovala volná zábava.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
OFICIÁLNÍ VIDEO
Oficiální zpráva starosty SDH Bílovec
Video pana Pavla Nováka zde...
Další foto již brzy

Vloženo 6.7.2017 Příprava na Moravskou Bránu
V sobotu 1.července jsme připravovali potřebné na uzavřenou soutěž česko-polských hasičských družstev Moravská brána 2017. Jelikož jedním z míst, kam chceme hosty v Bílovci 8.7. zavést je i hasičárna, probíhala i její příprava. Při ní jsme okrášlili fasádu o banner upozorňující na výročí založení sboru.

Vloženo 13.6.2017 Vernisáž v bíloveckém muzeu
Včera 12.6. byla v bíloveckém muzeu vernisáží zahájena výstava "150 let SDH Bílovec". Výstava shrnuje celou historii od založení německého sboru v našem městě, přes přerod ve sbor český po II.světové válce, až po současnost. K vidění je spousta zajímavých předmětů nejen ze sbírek našeho sboru. Jedním z historických skvostů je původní německá kronika, zapůjčená ze státního archivu. Výstavu můžete navštívit do 10. 9. 2017 v otevírací době muzea.
Muzeum Bílovec.
Další info vč.fotografií rovněž v článku na www.bilovec.cz.

Vloženo 13.6.2017 Akce: Celé česko čte dětem
V týdnu od 5. do 9.června jsme se z podnětu městské knihovny v Bílovci zapojili do Týdne čtení pro děti. Každý den v dopoledních hodinách navštívilo naši hasičskou zbrojnici několik školních kolektivů, kterým byly předčítány hasičské pohádky pro děti. Předčítali hasiči i pracovnice knihovny. Věříme, že se dětem akce líbila a zbrojnici opět navštíví například při dni otevřených dveří 13.10.

Vloženo 5.6.2017 Dětský pohádkový les
V neděli 4.6. byla plánována další akce pro děti. Tentokráte jsme ve spolupráci s bíloveckým Domem dětí a mládeže připravili od 14-ti hodin pohádkový les. Bohužel akci, která přilákala děti i jejich rodiče, před 16-tou hodinou předčasně ukončil silný déšť.

Vloženo 5.6.2017 Svatba člena
V sobotu 3.6. vstoupil do stavu manželského člen SDH i jednotky Bc.Tomáš Čtvrtňák. Přestože máme dost práce, nemohla chybět naše delegace před radnicí. Novomanželům přejeme do společného života všechno NEJ.

Vloženo 1.6.2017 Den detí s hasiči
Dnešní den patřil dětem - slavily svůj svátek. Za slunečného počasí, s podporou města, členů TJ Spartak Bílovec i dalších příznivců jsme pořádali Den dětí s hasiči. Akce se uskutečnila v dopoledních hodinách v lokalitě bílovecké přehrady. Z mateřských i základních škol z Bílovce a okolí přišlo na tuto akci v doprovodu svých pedagogů okolo 550 dětí. Na 9-ti stanovištích přizpůsobených jejich věku se děti hravou formou mohly nejen seznámit s hasičským řemeslem, ale téměř vše si i vyzkoušet. Věříme, že se jim akce líbila. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci i zdárném průběhu dne.
Další info vč.fotografií i videa rovněž v článku na www.bilovec.cz.

Vloženo 12.5.2017 Noc literatury
Ve středu 10.5. pořádala Městská knihovna Bílovec Noc literatury 2017. Byli jsme osloveni, zda prostory naší zbrojnice mohou být jedním z míst, kde by proběhlo čtení pro veřejnost. Akce započala na Základní umělecké škole v Bílovci. Na naší zbrojnici se četlo od 19:30. Pak se posluchači přesunuli do prostor bývaleho M-klubu.

Vloženo 8.5.2017 Svatofloriánská mše
7.5. před devátou hodinou dopolední se u vchodu do kostela sv.Mikuláše v Bílovci objevily hasičské uniformy. Naštěstí jen slavnostní, neboť se konala Svatofloriánská mše. Bílovečtí hasiči si tak připoměli umučení "svého" patrona. Ihned po mši se uvolil P.Ing.Mgr.Lumír Tkáč požehnat hasičským zásahovým vozům naší jednotky. Na závěr připoměl u sochy rudoarmějců starosta města výročí ukončení II.světové války.

Vloženo 8.5.2017 Výměna zkušeností při výchově MH
Dne 7.5.2017 se uskutečnilo v obci Dzierzyslaw mezinárodní sportovně společenské setkání mladých hasičů. Naši mladí hasiči společně s kamarády z Lubojat a Výškovic vyrazili ráno v 8:00 hodin nejprve do hasičského muzea v Ostravě. Zde si prohledli stálou expozici a poslechli zajímavé informace od průvodce, bývalého příslušníka HZS města Ostravy pana Václava Vašíčka. Mladí hasiči zde měli možnost si na spoustu věcí šáhnout či nějakou činnost udělat. Následoval přesun autobusem fy. Tigressa do Polska, do družebního města Bílovce Kietrze. Zde nám nejprve velitel OSP Marius Kontny ukázal hasičskou zbrojnici, zásahovou techniku a následně provedl prohlídku gminy Kietrz. Poté jsme se již přesunuli do Dzierzyslawi, kde probíhalo mezinárodní sportovně společenské setkání mladých hasičů. Naše 3 česká družstva se zde setkala s mladými hasiči z gminy Kietrz a její místních částí. Na závěr soutěže naši mladí hasiči ukázali Polákům, s výjimkou ZPV, všechny požárně technické disciplíny celostátní hry Plamen. Následovalo „nezbytné“ předání pohárů, „pozdní“ oběd a přesun zpět do Bílovce. Zde si naše unavené mladé hasiče, ale plné dojmů, převzali rodiče v 18:30 hodin.

Vloženo 7.5.2017 Přednáška pro seniory
V úterý 2.5. jsme byli v rámci preventivní činnosti pozváni mezi seniory. Tématem přednášky bylo fungování požární ochrany obecně, zásady bezpečného chování v domácnosti a závěrečná diskuze. Věříme, že se senioři dozvěděli užitečné informace.

Vloženo 1.5.2017 XIX.ročník soutěže "O pohár starosty města"
Přes nepřízeň počasí ve druhé polovině dubna jsme 29.4. v odpoledních hodinách uspořádali již XIX.ročník soutěže v požárním útoku "O pohár starosty města". Na podmáčeném terénu našeho hasičského areálu jsme přivítali 13 mužských kolektivů a 4 družstva žen. I přes těžký terén byly k vidění velmi kvalitní výkony. Zúčastněným kolektivům děkujeme za účast. Vítězem v kategorii mužů se stalo družstvo ze Stachovic, v kategorii žen nenašly přemožitelky ženy z Tošovic.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA

PRO SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA: POZVÁNKA NA SOUTĚŽ
V sobotu 29.4.2017 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Bílovec již XIX.ročník soutěže "O pohár starosty města". Soutěžit se bude od 13 hodin na hasičském areálu v Bílovci v tradiční disciplíně - požárním útoku na 2B.
Kategorie: muži a ženy
Startovné: 100,-Kč
Ceny finanční + poháry:
Muži 1.–5.místo (1000, 700, 500, 300 a 200,- Kč).
Ženy 1.–3.místo (600, 400 a 200,- Kč).
Předregistrace na tel.: 724 270 917
>>> Propozice soutěže <<<

Vloženo 27.4.2017 Garanční prohlídka CAS30 v KOBITU
Dnes vyrazil Tomáš Ticháček v brzkých ranních hodinách s CAS30 T815 na dlouhou cestu do Slatiňan, aby nejpozději okolo sedmé hodiny ranní předal vozidlo ve firmě KOBIT ke garanční prohlídce nástavby. V rámci této prohlídky byly rovněž odstraněny závady nástavby zjištěné provozem vozidla. Již v 16:30 stála cisterna opět v hasičské zbrojnici připravená k zásahu.

Vloženo 23.4.2017 Celosborová brigáda
V sobotu 22.4.2017 proběhla celosborová brigáda. Členové, kteří se sešli v 8 hodin na hasičárně, byli rozděleni na dvě části. První parta se přesunula na hasičský areál, kde provedla odzimování areálu. Druhá parta se pustila do jarního úklidu hasičárny.

Vloženo 21.4.2017 Garanční prohlídka CAS30
Ve dnech 19.-20.4. podstoupila CAS30 T815 v Kopřivnici roční garanční prohlídku. Na vozidle byly mimo předepsané úkony odstraněny drobné závady a provedeno seřízení motoru. Vozidlo je zpět na výjezdu.

Vloženo 30.3.2017 Revize HVZ
Dnes proběhla revize sady Hydraulického vyprošťovacího zařízení Holmatro využívané naší jednotkou. Vzhledem k tomu, že zařízení je 2,5 roku staré a minimálně používané, bylo to bez problémů. Můžeme jej tedy nadále bezpečně používat.

Vloženo 30.3.2017 Úmrtí členky
S lítostí oznamujeme, že naše řady 28.3.2017 navždy opustila dlouholetá jednatelka SDH Bílovec sestra Anna Gráfová.

Vloženo 27.3.2017 Zabíjačka
Na sobotu 25.3. pozval výbor SDH členy a vybrané hosty na zabíjačku. Mistr řezník, za asistence dobrovolníků z řad našeho členstva, se nespletl a obratně skolil pouze zakoupeného čuníka. V odpoledních hodinách pak dorazivší mohli ochutnat dobroty, které takovouto akcí vzniknou. Věříme, že se akce zúčastněným líbila a členům dodala dostatek energie pro letošní náročný rok spojený s oslavami 150.let založení dobrovolného hasičstva v Bílovci.

Vloženo 5.3.2017 Výcvik JSDH na zamrzlé vodní hladině
Včera 4.3.2017 členové jednotky v rámci pravidelné odborné přípravy absolvovali odložený výcvik - záchranu osob ze zamrzlé vodní hladiny. Vyzkoušeli si různé postupy s pomůckami, kterými naše jednotka disponuje.

Vloženo 5.3.2017 Výcvik JSDH s HVZ
V sobotu 25.2.2017 jsme měli možnost společně s jednotkami HZS HS Bílovec a JSDH Studénka provést výcvik ve vyprošťování zraněných osob z autobusů. Díky vstřícnosti firmy Tigressa jsme si mohli procvičit základní postupy při zásahu u dopravní nehody autobusu.

POZVÁNKA PRO ČLENY: MDŽ - ZRUŠENO!!!
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 11.3. pro členky, členy, ale i své příznivce oslavu Mezinárodního dne žen. Více na pozvánce zde...

Vloženo 24.2.2017 CAS30 V PROVOZU
Dnes byla CAS30 dovezena ze servisu Tatra v Kopřivnici. Mimo garanční prohlídku po rekonstrukci s plánovanými pracemi došlo i na montáž stínítka čelního okna. Jak vozidlo vypadá po tomto "faceliftu" můžete posoudit na fotografii.

Vloženo 13.2.2017 CAS30 v servisu
Dnes byla CAS30 plánovaně odvezena do servisu Tatra v Kopřivnici. Provedena bude garanční prohlídka po rekonstrukci, seřízení motoru po záběhu, odstranění nahlášených závad a montáž stínítka čelního okna.

Vloženo 6.2.2017 Okresní hasičský ples
V sobotu 3.2.2017 se v Bílovci uskutečnil již šestý ročník Okresního hasičského plesu. Po několika letech jsme dostali příležitost, v rámci oslav 150-ti let založení dobrovolného hasičstva v Bílovci, tento ples uspořádat. Přítomným hrála k tanci i poslechu skupina HEC, mohli shlédnout několik vystoupení ať už profesionálních tanečníků či bíloveckých hasičských "tanečních amatérů", či zkusit štěstí v tombole. Věříme, že se dobře pobavili.
SDH Bílovec touto cestou děkuje všem, kteří podpořili konání VI.ročníku okresního hasičského plesu. Více zde...

POZVÁNKA: OKRESNÍ HASIČSKÝ PLES
V sobotu 3.2.2017 od 20 hodin pořádá náš Sbor již šestý ročník Okresního hasičského plesu. K tanci a poslechu hraje skupina HEC. Vstupné 200Kč s místenkou i večeří, 120Kč pouze s místenkou. Podrobnosti na letáku (viz. odkaz na náhledu pozvánky)

Vloženo 15.1.2017 Výroční valná hromada
Včera, 14.1., proběhla v odpoledních hodinách Výroční valná hromada našeho SDH. Na jednání jsme zhodnotili uplynulý rok 2016. Starosta ve své hodnotící zprávě navíc nastínil plány na letošní rok, kdy oslavíme 150 let trvání dobrovolného hasičského sboru v Bílovci. Před závěrem jednání došlo i na předání vyznamenání některým členům. Po jednání se již tradičně konalo občerstvení přítomných s následnou volnou zábavou zpestřenou tombolou.
Přehled dění u SDH Bílovec v roce 2016

Vloženo 1.1.2017 PRO ČLENY SDH: Výroční valná hromada
V sobotou 14.1.2017 se od 15 hodin koná výroční valná hromada našeho SDH. Nezapomeňte si vzít peníze na zaplacení členského příspěvku 100,-Kč!!! Po ukončení jednání proběhne tradiční drobné občerstvení a volná zábava.