Rok 2007: dění u Sboru, pozvánky, ...
Vloženo 29.12.2007
Dnes SDH Bravinné svolalo svou Výroční valnou hromadu. Za naše SDH se zúčastnila delegace, která poděkovala za pozvání a popřála hasičům z Bravinného hodně úspěchů i v příštím roce.

Vloženo 22.12.2007
Dnes jsme dosáhli 60-tého zásahu v tomto roce. V historii sboru, mimo povodně v roce 1997, jsme nemuseli tak často zasahovat v průběhu jednoho roku. Tento počet je úctyhodný, vzhledem k tomu, že sdílíme stanici s jednotkou HZS. Velký podíl na zásahové činnosti v tomto roce má větrné počasí se sněžením v březnu a přívalové deště na konci srpna a v září.

Vloženo 21.12.2007
Dnes byly dokončeny práce na DA8 Avia. Až na menší detaily, které budou realizovány v příštím roce, je nástavba Avie opravena a může být opět plně vyzbrojena. Všem, kteří se podíleli na opravách nehledě na osobní volno, patří obrovský dík. Fotografie a popis oprav bude zveřejněn po vyzbrojení.

Vloženo 19.12.2007
V sekci Dokumenty ke stažení přidán volně ke stažení směnový kalendář na rok 2008. Děkujeme autorovi (příslušníkovi HZS) za poskytnutí.

Vloženo 8.12.2007
Dnes v rámci odborné přípravy podstoupili členové jednotky výcvik s dýchací technikou na polygonu na stanici HZS MSK v Ostravě-Fifejdách. Fotografie

Vloženo 8.12.2007
Včera 7.12. se konala poslední letošní výborová schůze. Bohužel účast členů výboru byla malá. Přesto přítomní probrali všechny důležité body programu.

Vloženo 3.12.2007
V pátek 30.11. se delegace ve složení Rostislav Hudec, Kateřina Hudcová a Helena Fešarová zúčastnila Výroční valné hromady ve Výškovicích. Výškovickým hasičům v diskuzi poděkovali za pozvání a popřáli jim hodně zdaru v další dobrovolné práci.

Vloženo 1.12.2007
Vzhledem k tomu, že náš sál byl poznamenán zatečením vody v minulém roce a zbytek malby sálu byl značně zašlý, členové jednotky provedli vymalování sálu. Dnešním úklidem pak zvelebení sálu, určeného ke spolkové činnosti našeho sboru i jednotky, bylo dokončeno.

Vloženo 1.12.2007
Ve čtvrtek nám byla dodána první část každoročních předvánočních "dárečků". Pro potřeby jednotky byly dodány nové hadice, přenosné svítilny a náhradní díly na dýchací přístroje Saturn.

Vloženo 10.11.2007
Včera 9.11.2007 se v kulturním domě v Bílovci konal sněm starostů Sborů dobrovolných hasičů okresu Nový Jičín. Naše SDH zajišťovalo přípravu jednacího sálu a občerstvení pro zúčastněné starosty.

Vloženo 3.11.2007
Dnes využili členové jednotky příznivého počasí a na sušících věžích firmy Sugal proběhl praktický výcvik zaměřený na sebezáchranu slaňováním a bojová rozvinutí, včetně použití dýchací techniky. Fotografie

Vloženo 29.10.2007
V letošním roce proběhla Cyklická odborná příprava velitelů družstev a strojníků z JPO II a III v pozměněné podobě. Místem konání odborné přípravy byla nově stanice HZS v Bílovci (kterou sdílíme společně s nimi) a zúčastnili se jí pouze zástupci jednotek z jejího hasebního obvodu. Rovněž listopadový termín byl změněn. Strojníci se sešli 20.10. a Velitelé družstev o týden později 26.a 27.10. Za naší jednotku se zúčastnili strojníci Pavel Freisler, Aleš Rojíček, Miloš Semenyšin a velitelé Fešar Stanislav, Ing.Fešar Tomáš a Ticháček Tomáš.

Vloženo 23.10.2007
V sobotu 20.10. se v Jerlochovicích konalo podzimní kolo postupových soutěží pro mladé hasiče a dorost.
Družstvo našich mladých hasičů v kategorii mladší se schází teprve měsíc a půl. Přesto v konkurenci 15 týmů skončili v Závodě požárnické všestrannosti na 7 místě. Letos se na podzim uskutečnila také disciplína štafeta 4x60m, kde naše družstvo obsadilo 11.místo. Celkově přezimuje společně s dalšími kolektivy se stejným počtem bodů na 9.-12.místě.
Po dlouhé odmlce jsme měli také účast mezi dorostenci. V kategorii jednotlivců náš sbor reprezentoval Tomáš Čtvrtňák, který skončil na 2.místě z šesti startujících.

Vloženo 20.10.2007
Včera od 17:30 proběhlo plánované taktické cvičení naší jednotky. Námětem byl požár půdního prostoru Bíloveckého zámku. Cílem cvičení bylo prověření znalostí a dovedností členů jednotky a prověření techniky. Přes drobné nedostatky cvičení proběhlo dle plánu.

Vloženo 13.10.2007
Dnes někteří členové jednotky strávili na stanici téměř celý den. Po dopolední odborné přípravě se v odpoledních hodinách konala dobrovolná brigáda. Osm zúčastněných členů pracovalo našem DA Avia a na přípravě nového vedení teplé vody do kuchyně.

Vloženo 11.10.2007
V sobotu 6.10. se nově formovaný kolektiv Mladých hasičů (více v sekci Mladí hasiči) zúčastnil své první pohárové soutěže. SDH Bítov pořádalo Závod požárnické všestrannosti (započítávaný i do Florian Cupu). Družstvo našich mladých hasičů se v kategorii mladší úmístilo na 13.místě z 16.startujících kolektivů.

Vloženo 2.10.2007
Poslední sobotu v září jsme mimo pravidelnou měsíční údržbu techniky věnovali zejména zazimování našeho areálu na ulici Ostravské. Členové SDH provedli úklid okolí boud a jejich nátěr. Dále bylo provedeno válcování areálu.

Vloženo 2.10.2007
Dne 22.10. pořádalo SDH Bravantice turnaj v nohejbale. Vzhledem k nízké účasti hrajících tříčlenných družstev byl turnaj pojat velmi přátelsky. Za naše SDH se turnaje zúčastnily 2 družstva.

Vloženo 22.9.2007
V sobotu 15.9. se v rámci pravidelné odborné přípravy uskutečnil výcvik naší jednotky v prostorách Bíloveckého zámku. Tématem odborné přípravy byl pohyb v neznámém zakouřeném prostředí a vyhledávání osob. Po probrání nezbytné teorie na naší stanici jsme se přesunuli do areálu zámku, kde proběhla praktická část. Zakouření prostor bylo simulováno přelepením zorníků masek dýchacích přístrojů mikrotenovými sáčky, neboť vzhledem ke zvolenému objektu nebylo možné použít reálný kouř. Cvičící byli rozděleni do skupin. Až na menší nedostatky způsobené malou praxí, si cvičící vedli dobře a výcvik splnil svůj účel. Průběh praktického výcviku je zachycen na Fotografiích.

Vloženo 17.9.2007
V sobotu 8.9. pořádal náš Sbor pohárovou soutěž pro kolektivy mladých hasičů. Po létech jsme změnili soutěžní disciplínu Závod požárnické všestrannosti (ten uspořádá SDH Bítov) za klasický Požární útok. Celkem se soutěže zúčastnilo 7 družstev kategorie mladší a 7 družstev kategorie starší. Výsledky jsou k nahlédnutí zde...
V odpoledních hodinách si pak naši členové a známí zahráli fotbálek.
Celodenní dění je zachyceno na Fotografiích

Vloženo 12.9.2007
Ve dnech 7.9.-9.9. naše město opět postihly silné deště. Naše jednotka v souvislosti s tím provedla 12 zásahů. Více v sekci Zásahy a v sekci Fotogalerie.

Vloženo 12.9.2007
Ve čtvrtek 16.8. se náš Sbor dočkal. Byl přivezen nový prapor Sboru, který byl na přešití chybně uvedeného roku založení. Více o praporu zde... nebo v sekci O Sboru

POZVÁNKA - pohárová soutěž Mladých hasičů
V sobotu 8.září pořádá náš Sbor na hasičském areálu v Bílovci pohárovou soutěž pro kolektivy mladých hasičů. Soutěžní disciplínou bude požární útok. Prezentace bude zahájena v 8:30, soutěžit se začne v 9:00. Těšíme se na účast všech kolektivů mladých hasičů.

Vloženo 1.9.2007
Vzhledem k výsledku STK jsme dnes na CAS 24 T815 odstranili lehký únik vzduchu na ovládání spojky a provedli vyčištění bubnu a brzdového obložení pravé zadní dvoumontáže.

Vloženo 31.8.2007
Dnes, opět po roce, bylo vozidlo CAS 24 Tatra 815 podrobeno Měření emisí a Státní technické kontrole. Na vozidle byla shledána pouze lehká závada, kterou však neprodleně odstraníme. Vozidlo může být provozováno po dobu 1 roku.

Vloženo 28.8.2007
Dnes jsme s naší již zvenčí opravenou Avií absolvovali STK. Vozidlo, až na lehkou korozi kabiny, prošlo bez problémů. Vynaložená práce na opravě nástavby přinesla ovoce. Nyní chybí dodělat jen detaily uvnitř nástavby a oprava bude dokočena.

Vloženo 28.8.2007
Do sekce fotogalerie přidáno několik fotografií ze zásahů v souvislosti s přívalovými dešti.

Vloženo 24.8.2007
Na webových stránkách našeho města byl zveřejněn článek o zásazích naší jednotky během přívalových dešťů v posledních dnech. Článek si můžete přečíst zde...

Vloženo 22.8.2007
Dnes proběhla kontrola naší jednotky ze strany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Až na malé nedostatky v dokumentaci chemické služby byl výsledek kontroly příznivý.

Vloženo 20.8.2007
Dne 18.8. jsme se zúčastnili noční pohárové soutěže ve Výškovicích. Vzhledem k tomu, že požární sport není naše priorita, nemohli jsme se s časem 26,38s rovnat s konkurencí. Navíc těsně po ukončení pokusu došlo k poruše naší PS12.

Vloženo 20.8.2007
Dne 18.8. naše jednotka v rámci výcviku na vodě provedla pročištění ucpaného portubí na Bílovecké přehradě.

Vloženo 20.8.2007
Dne 11.8. jsem se zúčastnili pohárové soutěže v Bravinném. Bohužel naše družstvo pokus nedokončilo a bylo nehodnoceno.

Vloženo 20.8.2007
Dne 10.8. se naším městem prohnaly přívalové deště. Naše jednotka v souvislosti s tím provedla 2 zásahy. Více v sekci zásahy.

Vloženo 28.7.2007
V průběhu měsíce června získala naše jednotka do užívání starší přetlakový ventilátor Papin 350. Umístěn byl do vozidla CAS24 Š706. Více v sekci Technika.

Vloženo 26.7.2007
Včera 25.7.2007 využila starostka Ing.Sylva Kováčiková svého práva a prověřila si akceschopnost jednotek jejichž zřizovatelem je město Bílovec. Prověrka se nevyhnula ani naší jednotce. Siréna, pagery a mobilní telefony ke svolání jednotky byly spuštěny v 18:36. Již v čase 18:39 vyjela CAS24 T815 s osádkou 1+5. CAS24 Š706 byla po přistavení z garáže na ulici Radotínské připravena k výjezdu s osádkou 1+5 v čase 18:42. Podmínku výjezdu družstva o zmenšeném početním stavu 1+3 do 5 minut od vyhlášení poplachu jsme splnili. Rovněž vystrojení členů jednotky bylo řádné.

Vloženo 15.7.2007
Včera 14.7. jsme se ve velmi kombinované sestavě vydali na pohárovou soutěž do Velkých Albrechtic. S výsledným časem 26.67s jsme nemohli nejlepším týmům konkurovat. Fotografie

Vloženo 11.7.2007
Ve dnech 7. a 8.7. jsme na prosbu pořadatelů vykonali požární asistenci při konání motokrosových závodů v Bílovecké skalce.

Vloženo 11.7.2007
Dne 7.7.2007 se ve Slatině konala svatba naší členky Pavly Binarové. Tato událost se nemohla obejít bez naší přítomnosti. Novomanželům přejeme do společné cesty životem mnoho štěstí. Fotografie

Vloženo 11.7.2007
Dne 30.6.2007 náš sbor oslavil v rámci konání dne města 140.let od svého založení. Jelikož se jedná o velmi důležitý historický milník, je tomuto tématu věnováno více řádků zde....
Fotografie

POZVÁNKA - Oslavy 140.let založení našeho sboru
V letošním roce si připomínáme 140.výročí založení našeho sboru. Program oslav k nahlédnutí zde...

Vloženo 29.6.2007
Dne 23.6.2007 se v Orlové Lutyni konalo krajské kolo hry Plamen. Kolektiv našich mladých hasičů se počtvrté za sebou do tohoto kola probojoval. Letos opět v konkurenci 12.družstev vylepšili mladí hasiči svůj výsledek o jedno místo. Ve třech disciplínách skončil kolektiv na 3.místě, avšak v součtu všech disciplín to stačilo jen na nevděčné 4.místo. Přesto se jedná o obrovský úspěch. Blahopřejeme kolektivu i vedoucímu Ing.Radomíru Fešarovi. Výsledková listina zde...
Fotografie

Vloženo 24.6.2007
Včera, 23.6., jsme po dohodě s SDH Bravantice provedli u příležitosti Dne obce Bravantice ukázku zásahu při dopravní nehodě a předvedení naší CAS24 T815. Fotografie

Vloženo 19.6.2007
Přestože máme v posledních týdnech nabitý program s přípravou na oslavu 140.let založení našeho sboru, stejně jako v loňském roce jsme si našli čas a zavítali jsme včera mezi děti. V dopoledních hodinách provedli Ing.Radomír Fešar a Ing.Tomáš Fešar ukázku techniky v mateřské školce na ulici Wolkerově. V odpoledních hodinách pak posíleni o Jana Kuzmu provedli ukázku pro děti v družině při základní škole na ulici Komenského. Věříme, že se dětem ukázky líbily. Fotografie z MŠ, Fotografie ze ZŠ

Vloženo 14.6.2007
V posledních týdnech pokračujeme v práci na opravě nástavby naší DA Avia. Jak práce pokračuje můžete shlédnout zde... (foto 28-33)

Vloženo 10.6.2007
Dne 8.6. se na našem hasičském areálu uskutečnila netradiční soutěž mezi dobrovolnými hasiči z Bílovce a místních částí vyhlášená starostkou města Ing.Sylvou Kováčikovou. O soutěžních disciplínách a výsledcích se můžete dočíst zde....

Vloženo 27.5.2007
Včera 26.5. se uskutečnila okrsková soutěž okrsku Bílovec. Naše družstvo v konkurenci 5 kolektivů obsadilo 2.místo. Fotografie

Vloženo 21.5.2007 (upraveno 25.5.)
Dne 19.5. jsme v rámci oslav 140.výročí založení našeho sboru pořádali na našem areálu a blízkém hřišti FC Bílovec II.kolo celostátní hry Plamen pro kolektivy mladých hasičů okresu Nový Jičín. Přes menší potíže s organizací soutěž proběhla vcelku zdárně. Členům sboru, kteří se podíleli na přípravách a zdárném průběhu celé soutěže patří velký dík.
Nyní k výsledku kolektivu našich mladých hasičů. Jeho členové nám opět udělali obrovskou radost a skončili na druhém místě. Tím si potřetí v řadě zajistili postup do krajského kola hry Plamen.
Výsledková listina je ke stažení zde...
Fotografie

Vloženo 21.5.2007
Dne 17.5. vykonali Stanislav Fešar a Miloš Semenyšin již druhou inspekční cestu na výrobu praporu našeho SDH. Přestože již pořídili fotografie rozpracovaného praporu, tyto nebudou zveřejněny, aby to bylo to pravé překvapení.

Vloženo 11.5.2007
Dnes byly konečně dodány fotografie z pohárové soutěže a zásahů z 31.3. a 4.5. Více v sekci fotogalerie, případně v sekci zásahy.

Vloženo 2.5.2007
Dne 28.4.2007 v odpoledních hodinách uspořádal náš sbor IX.ročník soutěže "O pohár starostky města". Více informací, včetně výsledkové listiny naleznete zde....

POZVÁNKA - POHÁROVÁ SOUTĚŽ
Dne 28.4.2007 od 13 hodin pořádá náš sbor již IX.ročník soutěže v požárním útoku na 2B "O pohár starostky města". Soutěž se uskuteční na hasičském areálu v Bílovci na ulici Ostravské (vedle městského hřbitova). Všichni ať soutěžní družstva nebo diváci jsou srdečně zváni. Více informací podá starosta nebo velitel SDH (viz.kontakty)

Vloženo 24.4.2007
Dne 14.4.proběhl na našem areálu vycvik s hydraulickým vyprošťovacím zařízením LUKAS. Pár fotek z druhé části výcviku je umístěno zde... Poté následovaly jarní práce na areálu.

Vloženo 7.4.2007
Dnes členové SDH započali s jarními pracemi na našem hasičském areálu. Všechny práce směřují k přípravě na pohárovou soutěž. Dnes byl proveden úklid na ploše, vyčištění prostoru před bránou a ořezání větví nad bránou.

Vloženo 7.4.2007
Včera 6.4. proběhla pravidelná výborová schůze našeho SDH. Jednalo se opět zejména o stavu přípravy oslav 140.let založení našeho SDH, ale hlavním úkolem byla organizace soutěže "O pohár starostky města".

Vloženo 23.3.2007
Tak máme naši Avii zpět na stanici. Ing.Tomáš Fešar, Tomáš Ticháček a Petra Pastyříková ji dnes dovezli po výměně roštu nástavby. Nyní nás čeká jen tvrdá práce na úpravě a dodělání nástavby.
Fotografie vozidla můžete shlédnout zde... (foto 23-27)

Vloženo 19.3.2007
Dnes velitel jednotky navštívil firmu provádějící opravu rámu nástavby na naší DA8 Avia. Většina prací je již hotova. Podvozek vozidla je nastříkán, na spodní rám nástavby je již navařena horní část nástavby a tento celek je již usazen na vozidle. Firma svou práci provedla rychle a precizně. Po dodělání několika detailů budou hrubé práce na vozidle hotovy a Avie se vrátí na naší stanici, kde budeme svépomocí muset zhotovit zástavbu skříní.

Vloženo 13.3.2007
Dne 10.3. proběhla na hasičské stanici oslava Mezinárodního dne žen. Pro přítomné dámy bylo připraveno malé pohoštění a kytka. Výbor SDH věří, že se přítomní dobře bavili. Fotografie

Vloženo 10.3.2007
Dnes absolvovali kurz Nositelů dýchací techniky po dvoudenním školení členové jednotky Martin Binar, Lukáš Freisler, Jan Kuzma a Petr Neuvirt. Nyní již mohou používat dýchací techniku u zásahu.

Vloženo 10.3.2007
Ve dnech 8. a 9.3. absolvovali řidiči jednotky, kteří u svého zaměstnavatele profesní průkaz nepotřebují, školené řidičů.

POZVÁNKA: pro všechny členy sboru
Dne 10.3. od 15:30 hodin se koná na Hasičské zbrojnici v Bílovci oslava Mezinárodního dne žen. Všichni členové a zejména členky zve výbor SDH.

Vloženo 7.3.2007
Dnes členové Ing.Tomáš Fešar, Tomáš Ticháček a Pavel Freisler odvezli náš Dopravní automobil Avia k provedení výměny roštu nástavby. Po návratu na základnu jmenovaní provedli úpravu rozmístění technických prostředků v CAS24 T815 z důvodu přemístění plovoucího čerpadla z horní plošiny nástavby na plato nad pracovištěm strojníka.

Vloženo 2.3.2007
Dnes proběhla pravidelná výborová schůze našeho SDH. Jednalo se zejména o stavu přípravy oslav 140.let založení našeho SDH, přípravě oslavy MDŽ pro členy a přípravě soutěže "O pohár starostky města".

Vloženo 20.2.2007
V sobotu 17.2.2007 se v Bravanticích uskutečnila Valná hromada okrsku Bílovec, které se zúčastnili i zástupci našeho SDH. Na jednání zazněly zprávy o činnosti v okrsku během uplynulého roku.

Vloženo 15.2.2007
Do sekce Jednotka přidána infromace o stupních požárního poplachu a hasebním obvodu naší jednotky (včetně mapy). Možno k nahlédnutí i zde....

Vloženo 15.2.2007
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a vyhlašuje pro rok 2007 soutěž "Požární ochrana očima dětí". Metodický pokyn upravující podmínky soutěže, obsahové zaměření a hodnocení prací je k nahlédnutí i stažení zde...

Vloženo 14.2.2007
Dnes po několikadenní práci bylo dokončeno odstrojení DA8 Avia. Zítra by mělo dojít k prohlídce vozidla a vyčíslení nákladů na opravu rámu nástavby specializovanou firmou. Fotografie úplně rozebraného vozidla můžete shlédnout zde... (foto 13-22)

Vloženo 8.2.2007
Dne 2.2.se uskutečnila, jako každý první pátek v měsíci, řádná schůze výboru SDH. Na programu jednání bylo vyhodnocení uskutečněné Výroční valné hromady, příprava oslav MDŽ, ale zejména se členové vedení sboru začali podrobněji zabývat problematikou oslav 140.let založení našeho SDH. Taktéž členové výboru mohli zhodnotit nahlédnutím do únorového čísla Bíloveckého zpravodaje první ze série článků o našem SDH, které budou vycházet pravidelně až do června.

Vloženo 8.2.2007
Jeden náročný úkol členové Jednotky SDH již téměř splnili (úprava kuchyně) a už se pouští do další náročné práce. Na přelomu Ledna a Února jsme započali opravu vozidla DA8 Avia 31. Jak již první provedená demontáž částí vozidla ukázala, že postavení vozidla mimo provoz v loňském roce nebylo "výstřelem do tmy", ale zodpovědným rozhodnutím. Náš zřizovatel, městský úřad Bílovec, vyčlenil na tuto opravu 60000,-Kč. Snad to bude suma dostatečná. Věříme, že vozidlo dáme do pořádku, aby se při oslavách 140.let založení našeho sboru mohlo ukázat v plném lesku. Fotografie

Vloženo 27.1.2007
Dnes jsme vyslali své zástupce na Výroční valné hromady SDH z našeho okrsku. Nejprve svou činnost v odpoledních hodinách hodnotil Sbor dobrovolných hasičů Velké Albrechtice a poté v podvečerních hodinách bilancoval Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Vsi.

Vloženo 21.1.2007
Včera 20.ledna 2007 se od 15 hodin konala Výroční valná hromada našeho sboru. Mezi pozvanými hosty nechyběli zástupci SDH Bravinné, SDH Stará Ves, SDH Velké Albrechtice a SDH Výškovice dále pak paní starostka Ing. Sylva Kováčiková a Ing. Josef Benýšek velitel stanice HZS v Bílovci. Bilancování nad uplynulým rokem 2006 se neobešlo bez zprávy starosty o fungování sboru, zprávy o činnost jednotky, zprávy o mládeži, zprávy o hospodaření, zprávy o prevenci a zprávy revizní. V následné diskuzi zazněly příspěvky pozvaných hostů. Paní starostka rovněž ocenila věcným dárkem členy kolektivu mladých hasičů za repezentaci v krajském kole hry Plamen. Po schválení usnesení a ukončení schůze bylo připraveno občerstvení pro přítomné s následnou volnou zábavou, jejímž již tradičním zlatým hřebem bylo losování tomboly. Fotografie

POZVÁNKA: pro všechny členy sboru
Výbor našeho SDH si dovoluje pozvat všechny členy SDH Bílovec na Výroční valnou hromadu, která se koná 20.1.2007 v 15:00 na hasičské stanici v Bílovci. Účast v Hasičských stejnokrojích vítána. Po ukončení Výroční valné hromady proběhne tradiční volná zábava s tombolou.

Vloženo 18.1.2007
Dnešním dnem byly pověšením kuchyňských skříněk dokončeny práce na kuchyni. Sice zbývá dodělat několik menších detailů, ale hlavní úkol byl během jednoho měsíce splněn - dokončení prací v kuchyni do Výroční valné hromady. Přítomní členové SDH provedli rovněž přemístění vystěhovaného kuchyňského vybavení z jednacího sálu zpět na své místo a zároveň připravili sál na sobotní Výroční valnou hromadu. Všem, kteří se podíleli na úpravách patří dík. Průběh některých prací a výsledek je zachycen na fotografiích zde...

Vloženo 12.1.2007
Po úterním hrubém betonování podlahy byly dnešním dnem dokončeny opravy omítek v kuchyni a na betonovou podlahu nanesen jemný potěr. Tímto byly zakončeny plánované hrubé práce na kuchyni, nyní již jen zbývá úklid, nainstalovat zpět kuchyňské vybavení a na opravenou část podlahy položit linoleum. Do Výroční valné hromady zbývá ještě týden:-).

Vloženo 12.1.2007
Včera 11.1. uskutečnil kolektiv mladých hasičů v rámci sportovní přípravy na novou sezónu návštěvu krytého bazénu.

Vloženo 6.1.2007
Dnes pokračovaly práce na kuchyni. Byly odstraněny poslední zbytky suti (po úpravě podlahy), vynesen starý bojler s vanou a navezen štěrk na úterní betonování podlahy. Mimořádné brigády se zúčastnilo 9 členů sboru.

Vloženo 4.1.2007
Včera a dnes začali Ing.Tomáš Fešar(velitel JSDH) a Stanislav Fešar(starosta SDH) pracovat na opravách omítek v kuchyni, abychom tak splnili předsevzetí, že do výroční valné hromady bude kuchyň připravena k používání. Fotografie